Recursos

En aquest apartat facilitem la transmissió d’informació i continguts de qualitat, útils y comprensibles per al públic general, en col.laboració del persona investigador. ¿Teniu alguna pregunta per als nostres investigadors i investigadores?

Videos

¿Què és una tesi doctoral?

¿Què és una línia d'investigació?

¿Què és un grup d'investigació?

¿Què és una plataforma científico-tecnològica?

Què fem en l'IIS La Fe?

Què és un projecte d'investigació?

Què és un article científic?

Què és un assaig clínic?

Material