Comissió Ciutadana

La I Comissió Ciutadana per a l'avaluació de projectes d'investigació biomèdica del IIS La Fe, és una iniciativa emmarcada en THI-RRI: La Ciència de prop que té com a objectiu involucrar a la societat en la presa de decisions científiques, atribuint-li capacitat avaluadora en convocatòries internes de finançament de projectes d'investigació biomèdica.

Amb THI-RRI: La Ciència de prop, l’IIS La Fe vol involucrar a la societat, de la mà de la Comissió Ciutadana, en una activitat científica real i obrir les portes a la participació d'agents no científics per a:

  • Millorar la relació entre ciència i societat
  • Augmentar el coneixement dels processos de la ciència
  • Escoltar els actors no científics
  • Facilitar la transparència
  • Democratitzar la presa de decisions sobre prioritats